Mamigo Produkty FLASKA FAQ

FAQ


1. Co mám udělat před prvním použitím FLASKY?

FLASKU před prvním použitím omyjte – odpojte vrchní kryt i spodní část FLASKY. Kryt a průsvitnou část FLASKY omyjte saponátem pod tekoucí vodou, spodní část neponořujte do vody, ale vyčistěte navlhčeným hadříkem. Následně FLASKU opět poskládejte a dejte nabít.

 

2. Jak mám používat FLASKU?

Používání FLASKY je velmi snadné. Stačí ji nabít přes přiložený kabel (například i přímo z vašeho PC), nalít do ní vodu a zmáčknout po dobu 3 sekund tlačítko. Začne se přibližně 3 minutový proces generování vodíku během kterého tlačítko svítí modře. Po ukončení cyklu se FLASKA ohlásí jemným pípnutím a přestane svítit. Tehdy stačí FLASKU otevřít a vypít vodu obohacenou o vodík. Pokud během prvních 3 sekund od zapnutí FLASKY opakovaně stisknete tlačítko, čas cyklu se automaticky zdvojnásobí a bude trvat 6 minut. V případě, že FLASKA po stlačení knoflíku nezačne svítit modře a generovat vodík, je vybitá a je třeba ji dát nabít.

 

3. Jak mám FLASKU umývat?

Vnitřek FLASKY pravidelně čistěte, abyste předešli vytváření a usazení nečistot na jejím dně a stěnách. FLASKU před umytím rozeberte tj. odpojte vrchní kryt i spodní část s generátorem FLASKY. Víčko a skleněnou část tj. tělo FLASKY omyjte saponátem pod tekoucí vodou, spodní část nikdy neponořujte do vody, ale vyčistěte navlhčeným hadříkem, následně FLASKU opět poskládejte. FLASKU nikdy nečistěte vyvařením.

V oblastech, kde se nachází tvrdá vápenatá voda, která způsobuje zanesení generátoru, doporučujeme FLASKU alespoň jednou týdně vyčistit působením kyseliny citrónové nebo jemně zahřátým octem.

 

4. Co znamená, když FLASKA svítí modře?

Modré světlo signalizuje, že je FLASKA nabitá a generuje vodík.

 

5. Jak dlouho trvá nabíjení FLASKY?

Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. Použijte přiložený kabel. Zapojit jej můžete přes USB k vašemu PC nebo pomocnou elektrické násadky i do elektrické zásuvky. Během nabíjení svítí FLASKA červeně. Když je FLASKA plně nabitá přestane svítit červeně.

 

6. Jak často je třeba FLASKU nabíjet?

FLASKA vydrží nabitá přibližně 20 cyklů výroby vodíkové vody a dokáže tak pokrýt až 3 dny aktivního a zejména zdravého pitného režimu. Pro delší životnost baterie doporučujeme její nabíjení alespoň jednou za dva měsíce i v případě, že svoji FLASKU nepoužíváte.

 

7. Mohu FLASKU zapnout i bez toho, aby byla v ní voda? Poškodí se FLASKA?

FLASKA se nepoškodí, ale generování vodíku bez vody neprobíhá, takže se pouze vybíjí baterie FLASKY.

 

8. Je třeba do FLASKY kupovat nějaké vodíkové náplně nebo bombičky?

Ne, do FLASKY si nekupujete žádné náplně, vodík se generuje prostřednictvím elektrolýzy.

 

9. Z čeho je FLASKA vyrobena?

FLASKA je ze skla a plastu a samotné tělo FLASKY je z borosilikátového skla.

 

10. Kolik vodíkové vody můžu za den vypít?

Vodík je podle výzkumů bezpečný i při několikanásobně překročených koncentracích. Samotný vodík se v těle neukládá, přebytečný vodík vyloučíme.

 

11. Jaký je objem FLASKY?

Objem FLASKY je 300 ml.

 

12. Jakou vodu můžu nalít do FLASKY?

Do FLASKY používejte pitnou vodu z vodovodu nebo balenou minerální vodu. Teplota vody by měla být v rozpětí 20 – 60 °C, ideálně kolem 20 °C. Čím vyšší teplota, tím méně molekul vodíku se rozpustí ve vodě.

 

13. Mohu do FLASKY použít i jiné tekutiny než čistou vodu?

Do FLASKY nepoužívejte čaj, džusy ani jiné tekutiny.

 

14. Jaké účinky má vodíková voda?

Účinky vodíkové vody naleznete  ZDE.

 

15. Co je to vodík?

Vodík je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek. Je bezbarvý a lehký plyn, bez chuti a zápachu, má velmi vysokou hustotu energie. Vodík má velmi malé molekuly, které jsou schopny dobře procházet různými materiály.

Molekulární vodík rychle proniká tkáněmi a buňkami a tak se dostane i přes biologické membrány včetně buněčných a nitrobuněčných obalů.

Podle výzkumů například z amerických, japonských a čínských univerzit je 863krát silnější než koenzym Q10, 290krát silnější než katechiny, 221krát silnější než polyfenoly a 176krát silnější než vitamín C.

 

16. Co je vodíková voda a jak se vodík dostane do vody?

Vodíková voda je živá voda, jak ji mnozí mají ve zvyku nazývat. Vypadá obyčejně, ale v našem těle se chová neobyčejně, protože má řadu příznivých účinků, které najdete ZDE. Vodík se do vody dostává pomocí elektrolýzy obohacením o uvolněné molekuly vodíku v koncentraci cca 1200 – 1500 ppb.

 

17. Co je to elektrolýza?

Elektrolýza je fyzikálně-chemický rozkladný děj, způsobený průchodem elektrického proudu přes roztok, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.

 

18. Jak probíhá elektrolýza ve FLASCE?

Ve spodní části nádoby FLASKY se nachází membrána, která zajišťuje proces elektrolýzy ve FLASCE. FLASKA pomocí membrány uvolňuje z molekul vody samostatné molekuly vodíku.

 

19. Jsou bublinky které generuje FLASKA zmíněné molekuly vodíku?

Bublinky, které jsou vidět během procesu přípravy vodíkové vody jsou molekuly vodíku a jsou vlastně důkazem správného procesu FLASKY. Část samostatných molekul vodíku stoupá vzhůru a část blahodárných samostatných molekul vodíku se rozpustí ve vodě, právě tyto molekuly vodíku rozpuštěné ve vodě jsou pro náš organismus přínosné.

 

20. Změní se vzorec vody?

Vzorec vody se nezmění. Vodíková voda má nadále stejný vzorec, tj. H2O, ale je to voda nasycená molekulami vodíku - H2. Vodíková voda má původní pH i má původní mineralizaci.

 

21. Je možné skladovat vodíkovou vodu?

Plynný vodík je lehký a těkavý, proto je ideální vodíkovou vodu ihned vypít.

 

22. Voda má vzorec H2O, tj. obsahuje již vodík. Co tedy dělá FLASKA?

Molekula vody se skládá ze dvou atomů vodíku, které jsou vázány s atomem kyslíku. Molekula plynného vodíku se skládá ze dvou atomů vodíku. FLASKA pomocí elektrického proudu elektrolýzou uvolňuje z molekul vody samostatné molekuly vodíku.

 

23. Je vodík výbušný?

Samotná molekula vodíku má velmi vysokou hustotu energie a je výbušná, ale vodík ve vodě není výbušný :)

 

24. Co se děje s vodíkem v těle?

Molekula vodíku se v těle člověka ihned rozkládá na atomy vodíku, které snadno pronikají do buněk a vyvolávají reakci s volnými radikály. Volné radikály jsou atomy nebo molekuly (skupiny atomů), které mají alespoň jeden nespárovaný elektron. Tento nespárovaný elektron je velmi agresivní, protože neumí být o samotě. Okamžitě se snaží reagovat s elektronem nejbližší molekuly. Výsledkem je nespárovaný elektron nejbližší molekuly a stává se vlastně novým volným radikálem. Volné radikály jsou zodpovědné za mnohé chorobné procesy v těle živých organismů.